בן גוריון 2, רמת גן מגדלי בסר 1


פסיקת מזונות ילדים בבית הדין הרבני
הכל דינמי ומשתנה בפסיקה בהתאם למציאות "ולרוחות הנושבות " את זה כולם יודעים, אולם בימים אלו מתברר שיש סערה גדולה בפסיקת המזונות בבית הדין הרבני.
בימים אלו קיבלתי תיק לייצוג בו האישה (לצערי ) וויתרה על הזכויות בדירת עמידר שהבעל קיבל. מבלי להיכנס לזכויות הצדדים בדירה זו אף אם נתנו לבעל, הרי שלדעתי צעד זה הנו טעות חמורה ביותר היות שבמו"מ טוב וייעיל הייתה יכולה האישה לקבל זכויות רבות.
איך ניתן להגיע לחיוב בגט בזמן המהיר ביותר? האם חייבים להציג עילות גירושין או שמספיק רצון של התובע לגירושין בנחרצות?
מזונות ילדים הינם חיוב לאורך שנים , פעמים רבות מרגיש הצד החייב כי הנו משלם סכומים גבוהים מדי לעלות האמתית של הילדים.
סעיף 8(א) לחוק הירושה, התשכ"ה -1965 אוסר לעשות עסקאות עם המוריש, כגון שהמוריש מתחייב לרשום צוואה לטובת הנהנה ומנגד הנהנה מתחייב ליתן למוריש מקום מגורים יחד עמו עד לסוף חייו.
בניית אתרים 2all