03-5475778   

בן גוריון 11, בני ברק מגדלי ויטה כניסה B


חיפוש :
איך ניתן להגיע לחיוב בגט בזמן המהיר ביותר? האם חייבים להציג עילות גירושין או שמספיק רצון של התובע לגירושין בנחרצות?

מזונות ילדים הינם חיוב לאורך שנים , פעמים רבות מרגיש הצד החייב כי הנו משלם סכומים גבוהים מדי לעלות האמתית של הילדים.

סעיף 8(א) לחוק הירושה, התשכ"ה -1965 אוסר לעשות עסקאות עם המוריש, כגון שהמוריש מתחייב לרשום צוואה לטובת הנהנה ומנגד הנהנה מתחייב ליתן למוריש מקום מגורים יחד עמו עד לסוף חייו.

בניית אתרים 2all