בן גוריון 2, רמת גן מגדלי בסר 1


מזונות ילדים , המילה האחרונה ?!

מזונות ילדים , המילה האחרונה ?!

 

הכל דינמי ומשתנה בפסיקה בהתאם למציאות "ולרוחות הנושבות " את זה כולם יודעים, אולם בימים אלו מתברר שיש סערה גדולה בפסיקת המזונות בבית הדין הרבני.

אכן ,בעבר כתבנו שבית הדין הרבני אינו מקבל את פסיקת בית המשפט להפחתת מזונות ילדים שניתנה על ידי בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 וממשיך לחייב את האב במזונות הילדים אף שבפועל הצדדים בהסכם משמורת משותפת, הרי שבימים אלו בפסק דין שניתן בבית הדין הרבני האזורי  בתיק מספר 1097328/10 לאחר שחזר מנימוקים מבית הדין הרבני הגדול לערעורים, קבע בית הדין היות שמשמורת הילדים הינה בזמני שהות שווים יש להפחית את המזונות במחצית.

גישה זו של בית הדין אינה מתיישרת אם פסיקת בית המשפט שבנתונים הללו מפחית את המזונות בכלל, אך יחד עם זאת יש שינוי גדול שבית הדין דן ומחשב את סכום המזונות בהתאם להלכת בית המשפט העליון, ואף להערה בה כתב "אם כי יש לדון בה רבות מבחינה הלכתית".

הערה חשובה: כי לקביעה זו  בפסק הדין שניתן בבית הדין הרבני האזורי אין מחוייבות  לשאר הההרכבים לפסוק כך, ולדעת הכותב ברוב ההרכבים הפסיקה תהיה שונה כפי שהעלה בית הדין הרבני האזורי באר שבע בתיק מספר 147728-15 פלוני נ' פלונית.

בניית אתרים 2all