בן גוריון 2, רמת גן מגדלי בסר 1


מזונות ילדים- משמורת משותפת

בזמני שהות שווים אין זה סוד , שהחל מאז ניתן פסק הדין בבע"מ 15/919 , אבות רבים מבקשים זמני שהות שווים ואחריות הורית משותפת.בעוד בבית המשפט לענייני משפחה פסק הדין ברור לכל הפחות בזמני שהות שווים, השתכרות שווה והילדים מעל גיל שש, הרי שבבתי הדין הרבניים הפסיקה אינה ברורה ולא פחות חשוב יסודות הפטור בבית המשפט לענייני משפחה בבית הדין אינם מתקבלים, ולדוגמא:בבית הדין הרבני חיוב מזונות הילדים הנו חובת האב ולא מתקבלת טענת שיוויון ולכן אף שהצדדים יחלקו זמני שהות שווים ושכרם יהיה שווה ברוב המקרים יחייב בית הדין הרבני את האב במזונות הילדים. בתיק 12/969794 בבית הדין הרבני האזורי אשקלון בו חייב בית הדין אב השוהה עם ילדיו שני לילות ושבת אחת לסירוגין בסך 200,1 ₪ לאחר שהאב עתר לזמני שהות שווים והתקבלה החלטה המורה על זמני שהות שווים, הפחית בית הדין את סך המזונות לתשע מאות ₪. והנימוק הוא " ביה"ד קובע שהאב מחויב במזונות ילדיו גם במשמורת משותפת, כאשר הילדים נמצאים אצל האם, וגם במצב שההכנסות שוות." חשוב לציין שהשתכרות הצדדים הייתה שהאב מרוויח כ-000,14 ₪ לעומת האישה שהשתכרה כ- 000,11 ₪. בכל מקרה סכום שוודאי תוכל לכלכל את ילדיה בזמן שהייתם אצלה ואין חשש לחרפת רעב לילדים.מקרה נוסף בתיק 1/1142916 בית הדין הרבני הגדול לערעורים בו דן בית הדין במזונות ותנאי מחייה ראויים אל מול משמורת משותפת וככלל קובע בית הדין הגדול שתנאי המחייה של הילדים נפגעת שעה שכל הורה צריך לממן מחצית מהוצאות משק הבית קודם הגירושין.ולכן עקב המגמה של הורות משותפת נפגעת טובת הילדים ונזנחת אל מול השיקול הכלכלי ועלות המזונות, ולכן נדחה הערעור והאב חוייב במזונות ילדיו אף אם יגרום הדבר צמצום מסויים בזמני השהיה שלו עם ילדיו, היות שהחובה הראשונה הינה הדאגה ליכולת מחייה סבירה לילדים והיא עדיפה על פני עוד לילה שבו ישנו הילדים עם אביהם. ברם, החלטת מועצת הרבנות הראשית מיום 2015.11.30 המובאת להלן : "מועצת הרבנות הראשית דנה בנושא חיוב האב במזונות ילדיו. הוזכר במועצה כי ההחלטה להגדיל את גיל חיוב האב במזונות ילדיו עד גיל שמונה-עשרה שנה, נתקבלה כבר בישיבת מועצת הרבנות הראשית מיום כ"א בסיון תש"מ, והמועצה אף החליטה בישיבתה מיום כ' במרחשוון תשמ"ו, כי חיוב המזונות על ההורים הוא עד גיל שמונה-עשרה שנה. אנו שבים ומדגישים שהחיוב על ההורים הוא עד גיל שמונה- עשרה שנה .בנושא חיוב האב במזונות ילדיו לאחר גיל שש, ישנה מחלוקת גדולה בין דייני ישראל בעבר וכיום, האם החיוב הוא מצד התקנה או מדין צדקה. רוב הפוסקים וביניהם הגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף והגר"מ אליהו, קבעו שהחיוב הוא מדין צדקה. אולם היה כאלה ובהם הגרי"א הרצוג והגרב"צ עוזיאל, שקבעו שזו המשך התקנה .היטיב לבטא דיון זה הרה"ג יעקב רוזנטל זצ"ל. הוא כתב שבסוגיא זו רבתא המבוכה בפסקי הדין, יש המחייבים את יישום התקנה מכוח הדין, ויש המחייבים את יישומה מדין צדקה . עמדת מועצת הרבנות הראשית היא, שאין ראוי להכניס ראשנו בין ההרים הגבוהים שדנו בסוגיא העקרונית, האם התקנה מצד הדין או מדין צדקה, ועל כן שאלה זו נותרה בעינה, וכל דיין יכריע בעניין על פי שיקול דעתו .לאחר דיון החליטה המועצה שהן אם החיוב מצד התקנה והן אם החיוב מצד צדקה, היות שתנאי החיים השתנו והמציאות כיום היא שגם האם נושאת בעול פרנסת הבית, על היושבים על מדין להוסיף לשיקול הדעת בפסיקת מזונות הילדים את היכולת הכלכלית של האם .בנוסף, גם אם חיוב האב לזון את הילדים הוא מצד התקנה, חיוב זה הוא רק על הצרכים הקיומיים הבסיסיים, אבל חיובים נוספים שאינם בהגדרה זו, חלים מדין צדקה בלבד." הקובעת כי צריכים לשקול את אפשריותיה הכלכליות של האם בבוא בית הדין לחייב את האב בחיוב עבור מזונות ילדיו.לכאורה תקנה זו סותרת את הקביעה שחיוב המזונות הנו חיוב אבסולוטי על האב. על טענה זו יענו הדיינים )תיק 12/969794בית הדין הרבני האזורי אשקלון ( שמנוסח תקנות הרבנות הראשית למדים כי חיוב המזונות לאחר גיל שש הנו מעיקר הדין ולא מדין צדקה, וקודם שמגיעים לחיוב האם חייבים למצות את החיוב עם האב. מנגד, ניתן לראות בהחלטת בית הדין הרבני האזורי פתח- תקווה בתיק 10/1097328 בו הונחה מטעם בית הדין הרבני הגדול כדלהלן: " האם קיימת החלטה זמנית או קבועה באשר למשמורת הקטינים והסדרי השהות עימם,... יש להדגיש שלאור החלטת בג"ץ הנסמכת על ההנחה שכשהמשמורת משותפת, כל אחד מההורים נושא במחצית הנטל וההוצאות... מלבד זאת גם החלטה על משמורת משותפת צריכה להינתן באופן שיוטל חיוב קטגורי על כל אחד מהצדדים לשאת באופן שוויוני בכל צורכי הילדים ) מזונות, ביגוד, מדור והוצאות נוספות( " מהאמור עולה ,שסוגיא זו הינה כבדת משקל, שכן בזמנינו קיימים אבות רבים שמעוניינים לאחר הגירושין לשהות זמני שהות רחבים עם ילדיהם , וכתוצאה מכך נצרכים לשכור דירה גדולה יותר המותאמת לילדים , אולם שמגיעים לסוגיית המזונות שככל ונידונה בבית הדין הרבני, עמדת בית הדין שחובת המזונות של 1" בית הילדים הינה על האב גם שזמני השהות שווים והשתכרות הצדדים שווה.וכפי שציין בית הדין הגדול הדין מפקפק בגישה השיפוטית החדשה לפיה משמורת משותפת בחלוקה שיוויונית של זמני שהות היא האפשרות המועדפת, זאת במיוחד לאור המחירים הכבדים אותם צריכים לשלם הן הילדים והן ההורים... אצל רוב הזוגות שאינם בעשירון העליון אם יצטרכו שני הצדדים מדור גדול הכולל את כל צורכי הילדים בקביעות שכן הצדדים לא יעמדו בכך ויקרסו כלכלית...". לסיכום: הורה המעוניין בהגדלת זמני השהות יבחן היטב את מצבו הכלכלי שמאפשר לו להחזיק מדור בקביעות תוך צמצום שעות העבודה, במקרה והתנאים קיימים והצדדים לא מגיעים להבנות בסוגיית המזונות ישקול היטב באיזה ערכאה העדיפות לניהול התיק לאור ההבדלים הנ"ל.  אין באמור משום חוות דעת או ייעוץ, יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.
בניית אתרים 2all